Letošní rok byl pro mezinárodní výtvarnou soutěž Malujeme po síti s tématem To nejlepší k výroční soutěže  slavnostním a výjimečným. Jednalo se totiž o dvacáté výročí od vzniku a konání soutěže. Výjimečným bylo i umístění a ocenění našich žáků- do finále se jich dostalo 10.

Na slavnostní vernisáži v Praze v letohrádku Kinských jsem se v den slavnostní vernisáže- 11. června 2015- s některými našimi finalisty setkala osobně. Jako první dorazila na vozíku Andrejka Rybáková, která před účinkováním v divadelním představení pořádaným kmenovou školou dala přednost vernisáži. Andula Procházková to měla do Prahy nejdále- přijela s rodiči a kamarádkou až z jižní Moravy. Dorotku Fischerovou doprovodila maminka a starší sestra Adélka. Z Nového Boru docestoval čtvrťák Dan Jalovecký a ochotně na sebe převzal důležitý úkol- před zraky kamer a mikrofonů poděkoval organizátorům soutěže, hlavně paní Kupkové , za „ tak pěknou a zajímavou soutěž pro děti“ a předal jí malý dárek od žáků naší školy- sluníčko, které žáci vytvořili z keramické hlíny. Potlesk za Danovu statečnost veřejně vystoupit byl obrovský. Mezi všemi těmi výtvarníky z celé republiky jsem bohužel nenašla  Péťu Seiberta z dětského domova z Broumova, který měl dorazit se třemi kamarády a panem vychovatele, a ostatní pozvané děti- Martina Hanouska, Jirku Berana, Jirku Šuberta, Adélku Botorovou a  Nicol Bartošovou.

I já se připojuji k poděkování malého Dana, a přeji soutěži, aby fungovala i v příštích letech. Dětem děkuji za skvělou reprezentaci naší školy a slibuji jim, že při pobytu u nás ve škole budeme spolu zase tvořit a malovat.

Více na stránkách www.rozhlas.cz, www. adopceafrika.cz

Mgr. Věra Voborníková,   červen 2015